neuroNeuroledarskap

”Det går att effektivisera sitt ledarskap med hjälp av de senaste hjärnforskningsrönen och genom att använda enkla beprövade metoder!”
”Hjärnforskaren Katarina Gospic och prestation- och utvecklingshandledaren Stefan Falk skriver här om hur en ledare kan bli mer effektiv genom att dels tillgodogöra sig nödvändig kunskap om hur vår hjärna fungerar, dels börja använda ett antal metoder som utvecklats under 16 år tillsammans med drygt 2 000 ledare tvärs över 50 olika företag i Europa och USA. ”

Länk till att läsa mer om boken: 

/Maria Öhrström, KompetensCoach®.