Tjänster

Maria Öhrströms inriktning är ledarskap och kommunikation, samtalsmetodik samt interna mentorskapsprogram.

Uppdragen varierar från strategiska till operativa, och består ofta av en mix. Avgörande är alltid kopplingen till affären och anpassningen till verksamhetens unika förutsättningar, mål och behov. I praktiken innebär det allt från att hantera det dagliga operativa ledarskapet och HR-arbetet till att implementera nya processer och arbetssätt. En åtgärd kan vara att lägga upp och genomföra interna mentorskapsprogram och ledarutvecklingsprogram.

Hur medarbetarna och ledarna samverkar har stor betydelse för resultatet. KULAN erbjuder teamutveckling för att kartlägga och utveckla teamets arbetssätt.  Företagets och gruppens värderingar, spelregler, personlighetsprofiler, gruppdynamik, handlingsplaner, mål, samarbete och arbetsglädje är viktiga faktorer när jag arbetar med teamutveckling.

Du kan också ta min hjälp för chefens alla samtal: Rekrytering, feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal, coachande samtal och svåra samtal. Jag utbildar, handleder och lägger upp processer samt material kring samtal. Självklart kopplas detta till företagets mål, processer och rutiner. Det finns likheter mellan olika företag i frågor som rör kommunikation och ledarskap, men det är anpassningen till era unika förutsättningar och er kultur som ger de bestående resultaten. Därför skräddarsyr jag lösningar och matchar dem mot era behov och önskemål. Detta kräver ett grundligt förarbete.

Att nå fram med sitt budskap när man ska presentera eller sälja något är förutsättningen för framgång. Jag tränar retorik och framförande.

För såväl chef som HR-funktion är det ibland viktigt med ett bollplank och då fungerar jag som rådgivare. För de chefer som önskar individuell utveckling fungerar jag som coach i behovsanpassade samtalsträffar.

Behöver företaget extra stöd för att implementera utbildning och andra insatser inom kompetensutveckling, kan jag erbjuda den tjänsten som ett interimsuppdrag. Det gäller även för processer kring chefers samtal och arbetssätt.

Maria Öhrström

KULAN Kompetens AB leds av mig, Maria Öhrström, KompetensCoach®. Jag vill bidra till mina kunders affärer genom mitt engagemang, mina kunskaper och erfarenhet samt min pedagogik. En styrka är min långa erfarenhet som chef, arbetsledare och utbildare.  Läs mer om mig och KULAN här.

Lust och energi

Ett ökat engagemang hos dina medarbetare, genom bra samtal, feedback, mål och uppföljning, ger i sin tur engagerade kunder som skapar och bidrar till affären och resultatet. Som utbildare, föreläsare och coach kan jag tillföra energi, lust och inspiration rakt in i en verksamhet.  Läs mer om hur jag arbetar här.

Vad är er energi?

För att kunna integrera insatserna så nära er verksamhet som möjligt, är ett grundligt förarbete A och O. Här kan du ta kontakt med mig och prata mer.