Om Kulan Kompetens

Maria Öhrströms inriktning är ledarskap och kommunikation, samtalsmetodik samt interna mentorskapsprogram.

KULAN Kompetens AB leds av mig, Maria Öhrström. Som kompetenscoach har jag stor nytta av min långa erfarenhet som chef, arbetsledare och utbildare. Den har jag fått i vitt skilda branscher, som handel, hotell och restaurang samt inom bemanning och rekrytering. I mitt yrke är det viktigt att nå fram till var och en och jag har stor hjälp av mitt genuina intresse för människor och för det affärsmässiga i verksamheten. Mina främsta arbetsredskap, vill jag påstå, är kunskap, engagemang och humor.

Som utbildare, föreläsare och coach tillför jag nya kunskaper, energi, lust och inspiration rakt in i er verksamhet. Målet med mina insatser är att de ska bidra till att stärka både utveckling av chefer, medarbetare och verksamhet samt naturligtvis, hela affären!

Lust och energi

Ett ökat engagemang hos dina medarbetare, genom bra samtal, feedback, mål och uppföljning, ger i sin tur engagerade kunder som skapar och bidrar till affären och resultatet. Som utbildare, föreläsare och coach kan jag tillföra energi, lust och inspiration rakt in i en verksamhet.  Läs mer om hur jag arbetar här.

Vad är er energi?

För att kunna integrera insatserna så nära er verksamhet som möjligt, är ett grundligt förarbete A och O. Här kan du ta kontakt med mig och prata mer.

Maria Öhrström

KULAN Kompetens AB leds av mig, Maria Öhrström, KompetensCoach®. Jag vill bidra till mina kunders affärer genom mitt engagemang, mina kunskaper och erfarenhet samt min pedagogik. En styrka är min långa erfarenhet som chef, arbetsledare och utbildare.  Läs mer om mig och KULAN här.