medarbetarsamtal-varfor-sitter-vi-har-egentligen-handbok-for-cheferMedarbetarsamtal : varför sitter vi här egentligen? Handbok för chefer

”Detta är en enkel och konkret handbok för dig som är chef och ska genomföra medarbetarsamtal. Den innehåller tips och råd på hur du planerar, genomför och följer upp medarbetarsamtal. Boken innehåller också mallar och olika checklistor.”

Läs mer om boken här:

/Maria Öhrström, KompetensCoach®.