lonesamtal-handbok-for-cheferLönesamtal: handbok för chefer

”Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer med personalansvar och andra som är intresserade att veta mer om lönefrågor. Här finns lagar och regler som ger förutsättningar för lönepolitiken, exempel på olika lönemodeller, råd och tips för lönesamtalet och olika metoder för lönebedömning.”

Läs mer om boken

/Maria Öhrström, KompetensCoach®.