vardeskapande-hr-ledning-sa-utvecklar-du-manskliga-resurser-utifran-verksamhetens-behovVärdeskapande HR-ledning

”Det här är en praktiskt orienterad bok om personalarbetet, själva HR-hantverket. Den tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov, oavsett om det är affärsdrivet näringsliv eller offentlig sektor, och hur HR på mest effektiva sätt kan leverera det som ledningen och organisationen behöver.
Framtidens HR-arbete måste vara behovsanpassat, verksamhetsdrivet och värdeskapande.”

Länk till att läsa mer:

/Maria Öhrström, KompetensCoach®.