”Kompetensutveckla med KULAN, spara tid och kraft, och nå resultat snabbare.”

Maria Öhrström

Läs mer»

Maria Öhrström

KULAN Kompetens AB leds av mig, Maria Öhrström, KompetensCoach®. Jag vill bidra till mina kunders affärer genom mitt engagemang, mina kunskaper och erfarenhet samt min pedagogik. En styrka är min långa erfarenhet som chef, arbetsledare och utbildare.  Läs mer om mig och KULAN här.

Lust och energi

Ett ökat engagemang hos dina medarbetare, genom bra samtal, feedback, mål och uppföljning, ger i sin tur engagerade kunder som skapar och bidrar till affären och resultatet. Som utbildare, föreläsare och coach kan jag tillföra energi, lust och inspiration rakt in i en verksamhet.  Läs mer om hur jag arbetar här.

Vad är er affär?

För att kunna integrera insatserna så nära er verksamhet som möjligt, är ett grundligt förarbete A och O. Här kan du ta kontakt med mig och prata mer.

KULAN kompetens AB

I mina uppdrag arbetar jag ofta med både chefer och medarbetareJag är specialiserad på skräddarsydda lösningar inom Human Resource, i det dagliga operativa arbetet och strategiskt med organisationsfrågor. Mina kunder är små och medelstora företag i alla branscher samt organisationer.

INTEGRERADE HR-INSATSER

Det finns likheter mellan olika företag i frågor som rör kommunikation och ledarskap men det är anpassningen till verksamhetens unika förutsättningar och kultur som ger bestående resultat. Därför gör jag ett grundligt förarbete och skräddarsyr lösningar så nära er verksamhet som möjligt.

Ledaren och teamet

Ledarens, teamets och medarbetarens förmåga att kommunicera är en av framgångsfaktorerna för organisationen att nå önskade resultat. Området kommunikation löper därför som en röd tråd i mitt arbete som utbildare, föreläsare, coach och mentor. Det är också den gemensamma nämnaren när jag arbetar med ledarskap, teamutveckling och medarbetarskap. 

Ledarskap och kommunikation

KULAN jobbar brett inom HR. Mina specialområden är ledarskap och kommunikation, samtalsmetodik samt interna mentorskapsprogram. Jag utbildar och handleder i chefens alla samtal: Rekrytering, feedback, utvecklingssamtal, lönesamtal, coachande samtal och svåra samtal. Som coach och mentor bidrar jag även till chefers individuella utveckling.

Maila mig gärna

2 + 11 =

KULAN Kompetens AB erbjuder

utbildningar, föreläsningar, handledning och konsultationer inom områden som HR, ledarskap, kommunikation, service och rekrytering.